Пчеларска ферма МАРИНОВ, пчелен мен и пчелни отводки
МАРИНОВ - Пчеларска фермаМобилен: 0893 422 617
Павилионен тип кошери

Павилионното пчеларство е вид пчеларство, което се основава на отглеждането на пчелните семейства в стационарни и подвижни павилиони.
 
Този вид пчеларство е подходящ за практикуване в страните с по-мразовит и студен климат и продължителна зима.
 
Павилионният тип кошери спадат към многокорпусните и са съставени от 9 корпуса, съдържащи по 10 пчелни рамки.
 
Всеки корпус е разположен на отделен етаж и се извежда на принципа на чекмеджето.
 
Свалянето на корпусите е независимо едно от друго, което позволява лесното почистване и изпразване на кошера.
 
Павилионните кошери имат редица преимущества пред традиционните кошери.
 
При подвижните павилиони се осъществява по-ефективно опрашване, увеличаващо производството на пчелни продукти. Пчелното семейство е много добре защитено.
 
При наличието на 4-5 пчелни семейства не е нужно разделяне на павилиона, но при 8-10 семейства се налага да се направи отделяне, като семействата се поставят едно над друго.
 
Размерът на питите, подобно на кошерите от тип Фарар и Лангстрот-Рут, може да варира.
 
Недостатък на павилионните тип кошери е по-високата им цена, поради използването на повече материали в сравнение с останалите видове кошери.


Статии
Пчелен мед
Видове мед
Физически свойства на меда
Химически състав на меда
Кристализация на меда
Лечение с мед
Вредно въздействие на меда
Видове пчелни кошери
Пчеларски инвентар