Пчеларска ферма МАРИНОВ, пчелен мен и пчелни отводки
МАРИНОВ - Пчеларска фермаМобилен: 0893 422 617
Кошер Дадан-Блат

Наименованието на този вид кошер идва от имената на неговите изобретатели. Пръв се е заел, Шарл Дадан, американски пчелар от френски произход. Той е смятан за основоположник на модерното пчеларство.
 
Шарл Дадан конструирал новия тип кошер след задълбочени опити и изследвания. След време откритият от Дадан кошер е доусъвършенстван от швейцареца Блат.
 
Кошерът Дадан-Блад се състои от магазин, покрив и плодник с подвижно дъно.
 
Плодникът и магазинът на този вид кошер събира от 10 до 12 рамки. Размерът на плодника е 375-450-335 мм, а размерът на рамката - 435-300-25 мм.
 
Кошерът Дадан-Блат е представител на вертикалната система за пчелни жилища и има много общи черти с кошера Лангстрот-Рут.

Разделителните дъски служат за отделяне на пчелното семейство от останалото пространство на кошера. За всеки кошер се изработват по две разделителни дъски. Едната се изработва така, че пчелите да не могат да преминават под нея, тъй като тя допира до стените, дъното и горната възглавница. Тя се използва за разделяне на кошера на две части. На преградните дъски се поставят странични разделители, за да стоят изправени. Разделителите са изработени от тясна ламаринена ивица. Чрез тях се спазва разстоянието между рамките, което трябва да бъде от 4 до 12мм (така нареченото пчелно пространство). Разделителите могат да се монтират и на самите рамки. Те се поставят напречно на горната летва и се спускат на известно разстояние по страничните летвички и се приковават с малки пирончета към тях.
 
Най-голямото предимство на кошера Дадан-Блат е в големината на питата. Наличието на по-голям обем на плодника, позволява по-широка площ за снасянето на яйцата от пчелата майка.
 
Магазините или отделенията за мед са с по-малки размери, което осигурява по-лесна работа с тях.
 
Използването на кошера Дадан-Блат е подходящ за районите с по-продължителна или по-бедна паша.
 
Като недостатък на кошера Дадан-Блат се явява фактът, че не може да се развие силно семейство, поради ограничения плодник и не може да се постави помощна майка. Това може да навреди на пашата и да създаде неудобства за пчеларя.


Статии
Пчелен мед
Видове мед
Физически свойства на меда
Химически състав на меда
Кристализация на меда
Лечение с мед
Вредно въздействие на меда
Видове пчелни кошери
Пчеларски инвентар