МАРИНОВ - ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА
Земеделски производител - Мирослав Маринов
 
с.Мечка - Плевенско 
 
Мобилен телефон: 0893 422 617
www.pchelniotvodki.com - Пчелен мед
 
 
Исторически сведения
 
Медът в културата

Преработка на нектара в мед
 
Производство и предлагане на мед
В зависимост от начина на производство и предлагане на пчелния мед той може да се раздели на:
 
Хранителна стойност


Източник: Wikipediae-mail: contacts@pchelniotvodki.com www.pchelniotvodki.com | www.пчелниотводки.com