МАРИНОВ - ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА
Земеделски производител - Мирослав Маринов
 
с.Мечка - Плевенско 
 
Мобилен телефон: 0893 422 617
www.pchelniotvodki.com - За нас
Пчеларска ферма „МАРИНОВ” в създадена през 1988г. от Мирослав Маринов. Първите пчелни семейства се заселват в Дадан-Блатови кошери 10 и 12 рамкови.
 
Понастоящем фермата се състои от  2 брой пчелини, Дадан-Блатови кошери, единия пчелин е разположен в покрайнините на с.Мечка, а другия е мобилен.


През 2004г. ферма „МАРИНОВ” стартира подвижно пчеларство. Създава се много добър потенциал от опрашителна дейност на пчелите по тези места. Пчелните семейства се поставят основно на акациева, слънчогледова и ливадна паша.
 
Пчелните семейства работят с местни и селективни майки.
Основната дейност на ферма „МАРИНОВ” е добив на натурални пчелни продукти: мед, восък и прополис. 
 
Във фермата са внедрени и се практикуват добри пчеларски практики. Използва се нов амбалаж и всички уреди и машини за вадене и разфасовка на мед са от неръждаема стомана. Инвентарът, с които се работи е закупен от лицензиран производител с високо качество.

Целите на фермата включват засилване на водещите позиции и увеличаване на процента на активно участие на българския и международните пазари.Визитка:

МАРИНОВ - ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА
Земеделски производител - Мирослав Маринов
 
с.Мечка - Плевенско 
 
Мобилен телефон: 0893 422 617
E-mail: contacts@pchelniotvodki.com


e-mail: contacts@pchelniotvodki.com www.pchelniotvodki.com | www.пчелниотводки.com