МАРИНОВ - ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА
Земеделски производител - Мирослав Маринов
 
с.Мечка - Плевенско 
 
Мобилен телефон: 0893 422 617
www.pchelniotvodki.com - Физически свойства на меда
Цветът, вкусът и аромата са най-важните органолептични свойства на мчелния мед. Зависят от произхода и условията на преработка и съхранение. 

e-mail: contacts@pchelniotvodki.com www.pchelniotvodki.com | www.пчелниотводки.com