МАРИНОВ - ПЧЕЛАРСКА ФЕРМА
Земеделски производител - Мирослав Маринов
 
с.Мечка - Плевенско 
 
Мобилен телефон: 0893 422 617
www.pchelniotvodki.com - Кристализация на меда

Източник: Wikipediae-mail: contacts@pchelniotvodki.com www.pchelniotvodki.com | www.пчелниотводки.com