Пчеларска ферма МАРИНОВ, пчелен мен и пчелни отводки
МАРИНОВ - Пчеларска фермаМобилен: 0893 422 617
Пчеларски инвентар

Пчеларска центрофуга

Представлява метален цилиндър с различен диаметър (в зависимост от вместимостта на питите, които ще се центрофугират). Най-малките са за три плодникови или 6 магазинни Дадан-Блатови пити. Има различни центрофуги – едните с радиално разположение на питите, а други с хордиално. Ръчните имат дръжка, с която вътрешния барабан се привежда в движение. Напоследък в света има електрически автоматични центрофуги с автоматично регулиране на скоростта на оборотите Последните видове са смесени – питите се поставят радиално, а при въртенето заемат хордиално положение и след 40 сек. сменят посоката. По такъв начин не се налага спиране и обръщане на питите за изцеждане от двете страни. Много важно значение има материалът, от който е направена центрофугата. Тя трябва да е от неръждаема ламарина, алуминий или специална (за хранителни цели) пластмаса. Напоследък не се разрешава центрофугите да са от поцинкована ламарина.


Статии
Пчелен мед
Видове мед
Физически свойства на меда
Химически състав на меда
Кристализация на меда
Лечение с мед
Вредно въздействие на меда
Видове пчелни кошери
Пчеларски инвентар