Пчеларска ферма МАРИНОВ, пчелен мен и пчелни отводки
МАРИНОВ - Пчеларска фермаМобилен: 0893 422 617
Пчелен мед

 • Пчелният мед е хранителен вискозен, течен или кристализирал продукт, произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете или секрециите от или върху живите части на растенията, които пчелите събират, трансформират, комбинират с конкретни вещества, които те отделят, складират и оставят да узреят във восъчни пити. Обогатяването на меда с ензими води до екстракорпорално (извънтелесно) храносмилане, като в резултат на него се увеличава количеството на лесно усвоимите монозахариди, за сметка на дизахариди, пентози, рибози и други въглехидрати, налични в нектара.
 • Пчеларството е организираното производство на пчелен мед и други пчелни продукти - пчелен прашец, пчелен восък, прополис, пчелна отрова. Основната полза от пчеларството, обаче е не медът, както много често се акцентира, а опрашването на диворастящата и най-вече културната растителност, което води до многократно увеличаване на добивите. Може смело да се каже, че медът в пчеларството е страничен продукт. Без опрашване би настъпил тотален глад на животни и хора и животът на планетата ни би бил застрашен.
 • Медът се употребява за храна отдавна и се използва в различни храни и напитки като подсладител или ароматизатор. В някои култури той има също религиозно или символично значение, използва се и в народната медицина.
 
 
Исторически сведения
 • Събирането на меда е дейност извършвана от древни времена. Според археоложката Ева Крейн хората започнали да добиват мед преди около 10 000 години. Свидетелство за това твърдение са пещерни рисунки в района на Валенсия, Испания. Мезолитна скална рисунка изобразява как две жени добиват восъчни пити с мед от диви пчели. Жените са изобразени голи, носейки кошници като с помощта на дълги импровизирани стълби достигнат пчелното гнездо.
 • В Древен Египет медът се е използвал за подслаждане на сладкиши и много други ястия. Народите от Египет и Близкия изток са го използвали за балсамиране на мъртвите. Плиний Стари отделя значително място в своята книга „Естествена история“ на пчелите, меда и негоните приложения. Египетският бог на плодородието Мин принася в жертва мед.
 • Пчеларството се появява в древен Китай. Успоредно с това маите в Централна Америка са отглеждали нежилещи пчели с цел добив на мед. Медът е използван за кулинарни цели, а малките многобройни насекоми са били свещени за народа на маите.
 • Много древни народи вярват, че медът има много практически приложения за подобряване на здравето. Той е използван като мехлем за обриви и изгаряния, за успокоение на болки в гърлото и много други състояния, когато не са развити други медицински практики.
 
Медът в културата
 • В индуизма медът е един от петте еликсира на безсмъртието. В храмовете медът се изсипва върху главите на божествата в ритуал наречен Мадху. Ведите и други древни литературни източници споменават използването на меда като целебен и здравословен продукт.
 • В еврейската традиция медът е символ за настъпването на новата година Рош Хашана. На празничната трапеза при този празник резени от ябълка се потапят в мед и се ядат, за да донесат сладка нова година.
 • В Библията се съдържат много препратки към меда. В Книгата на съдиите, Самсон намира рояк пчели и мед в трупа на лъв (14:08). В книгата Изход се описва Обетованата земя като „земя гдето текат мляко и мед“ (33:3). В Новия Завет, Матей 3:04, се казва че Йоан Кръстител е живял дълъг период от време в пустинята на диета, състояща се от скакалци и див мед.
 • В Исляма, има цяла сура от Корана, нарeчена „al-Nahl“ (медоносната пчела). Според хадиса, Пророкът Мохамед препоръчва меда за лечебни цели. Коранът насърчава кансумацията на мед като питателна и здравословна храна.

Преработка на нектара в мед
 • Пчелите работнички, които събират нектар изсмукват с хоботчето си нектара или маната като го събират в медовото си стомахче. В главата се намират хипофарингиални жлези, от които се отделят ензимите инвертаза и диастаза. Те действат в преработката на нектара в пчелен мед. Обогатеният с ензими нектар се пренася от пчелата към кошера. Количеството нектар, което донася една пчела е 45 - 60 mg. То се предава на 4 - 5 кошерни пчели, които на свой ред го предават на 8 - 10 други млади пчели, наречени приемачки. По този начин нектарът донесен от една летяща пчела се разпределя между 50 млади приемачки. Последните го преместват многократно от медовото си стомахче към хоботчето като така изпаряват водата от нектара. Това действие се повтаря около 20 минути и всеки път добавят към капката по малко секрет от глътъчната си жлеза. При това активно прехвърляне на нектара той бива обогатяван с диастаза, каталаза, фосфатаза и оксидаза. Когато водното съдържание намалее до 35 – 40% пчелите го отлагат под формата на малки капчици по стените или дъното на восъчната килийка и постепенно я изпълват. Изпарението на водата от съдържанието в килийките продължава благодарение на активната вентилация в кошера. Когато водното съдържание в нектара достигне 15 – 20/21%, а количеството на захарозата под действието на ензимите достигне до 5 % нектарът се превръща в пчелен мед. Пчелите допълват килийките и ги запечатват с восъчно капаче. То предотвратява поемането на влага от пчелния мед. Преработката на нектара в пчелен мед продължава 1 – 3 дни. Тя зависи от водното съдържание, температурата, влажността на въздуха в кошера, силата на пчелното семейство и притока на нектар.
 
Производство и предлагане на мед
В зависимост от начина на производство и предлагане на пчелния мед той може да се раздели на:
 • Пчелен мед във восъчна пита - мед, който е събиран в килийките на новоизградени восъчни пити без пило. Продава се запечатан в цели пити или части от такива пити.
 • Пчелен мед с восъчна пита - мед, съдържащ едно или повече парчета восъчна пита.
 • Отцеден пчелен мед. Това е мед, получен след отцеждането на разпечатана восъчна пита.
 • Центрофугиран пчелен мед. Продукт, който е получен чрез центрофугиране на разпечатани восъчни пити.
 • Пресован пчелен мед. Продукт, получен след пресоване на медени восъчни пити с или без прилагане на умерено нагряване.
 • Филтриран пчелен мед. Продукт, получен чрез отстраняване на чужди органични или неорганични примеси.
 
Хранителна стойност
 • Медът е комбинация от захари и други съставки. Що се отнася до въглехидратите, медът е основно фруктоза (около 38.5%) и глюкоза (около 31.0%), което го прави сходен до синтетично получения захарен сироп, който е около 48% фруктоза, 47% глюкоза и 5% захароза /кристална захар/. В меда има и други въглехидрати, следи от някои витамини и минерали, ензими, хормоноподобни вещества, фитонциди и др. Както всички останали хранителни подсладители, медът е основно захари и не е значим източник на витамини и минерали. Медът съдържа минимални количества от съставки, за които се смята, че са антиоксиданти, в това число chrysin, pinobanksin, витамин C, catalase, и pinocembrin. Точният състав на меда зависи от цветовете, които пчелите са опрашвали.


Източник: WikipediaСтатии
Пчелен мед
Видове мед
Физически свойства на меда
Химически състав на меда
Кристализация на меда
Лечение с мед
Вредно въздействие на меда
Видове пчелни кошери
Пчеларски инвентар